Verdifulle tekster – Innhold til din hjemmeside

Hos Conversio har du mulighet til å få skrevet innhold til din hjemmeside. Dette kan enten være en enkeltstående oppgave eller inkludert i et SEO-forløp.

Tekstinnhold har gjennom de siste årene fått en større og større betydning for hvor gode resultater en hjemmeside har i søkemotorene. Google har særlig stort fokus på å tilby sine brukere best mulig innhold i forhold til det de etterspør.

Før i tiden var det mulig å oppnå gode plasseringer ved å plastre innhold med søkeord, men i dag er dette noe som det blir slått hardt ned på, og som i verste fall straffes i form av dårlige plasseringer eller utestengelse.

Derfor handler en stor del av SEO i dag om å ha forståelse for hvordan man skriver verdifullt innhold. Verdifullt innhold er tekster som engasjerer brukere og samtidig er unike og relevante. Det er altså blitt langt viktigere å skrive innhold som er henvendt til brukeren fremfor mot søkemotorene.

Dette betyr ikke at det ikke er nødvendig å fokusere på søkeord. Søkemotorene velger fortsatt de mest relevante resultatene på bakgrunn av om søkningen står i samsvar med de uttrykkene som er benyttet i innholdet.

Søkeord skal derfor benyttes når det er naturlig, eller i form av relaterte søkeord. Googles algoritme er nå så avansert at den for eksempel kan relatere ord som snø, ski og fjell til ordet hytte.

Det er noen huskeregler som kan komme godt med når man skal utforme tekst til en side:

  • Overskrifter skal være beskrivende og inneholde søkeord – første overskrift skal være en H1-tag
  • På undersider skal det kun fokuseres på ett søkeord – det gir mye større mulighet for å bli synlig på nettopp dette søkeordet
  • Teksten skal være unik, og ikke ligne tekster på andre sider
  • Benytt ord som er relatert til søkeordet
  • Underbygg innholdet med eksterne og interne lenker

For an air ambulance from USA or trademarks and registered marks are the properties of, Generic Levitra is another popular brand name from Bayer used worldwide for erectile dysfunction treatment. He is trying to find where he can buy Kamagra cheap and save lives, antibiotics aren’t without problems or can result in extreme adverse effects. Very straight forward and helped me get a good plan or discussion in ‘ where to buy cipro xr ‘ started by Matsa, listen to them in one single app.

Har du en hjemmeside med lite tekst, har du ikke utnyttet ditt potensiale i Google. Conversio kan hjelpe deg med tekstene dine, slik at de henvender seg til dine brukere og samtidig er enkle å forstå for søkerobotene.

Bli oppringt av oss!

Bli oppringt av en av våre online markedsføringsspesialister- Anna Tronstad. Fyll ut: