Søkeordsanalyse – Identifiser sterke søkeord

Søkeordsanalysen gir mulighet til å målrette SEO-forløpet mot de søkeord som skaper konverterende trafikk.

For å få maksimalt ut av arbeidet med SEO er det viktig å identifisere de beste søkeordene. Det er en misforståelse at det handler om høye plasseringer på søkeord med mange søkninger. Det vil selvfølgelig skape masse trafikk, og sannsynligvis vil det også øke omsteningen. Dog vil det for de aller fleste nettbutikker gi langt større verdi å foksuere på søkeord med mindre konkurranse.

En søkeordsanalyse identifiserer potensielle sterke søkeord. Den første delen av analysen handler om å forholdsvis ukritisk samle inn en stor menge søkeord. Dette gjøres blant annet på bakgrunn av data fra AdWords, søkeord som det allerede er god synlighet på, og søkeord som konkurrentene benytter. Dette gir en base av søkeord som kan kokes ned til de mest verdifulle søkeordene. Hva som er mest verdifullt bestemmes blant annet ut fra antall søkninger per måned. Til syvende og sist er det søkeord som skaper størst omsetning, og relaterer til landingssider med størst omstening, som utvelges av Google.

Søkeordsanalysen gir dermed mulighet for å målrette SEO-forløpet mot de søkeordnene som skaper konverterende trafikk, fremfor de søkeord med hard konkurranse som skaper trafikk men samtidig også har lavere konverteringsfrekvens. Denne strategien vil til slutt gi et langt bedre resultat på bunnlinjen.

Bli oppringt av oss!

Bli oppringt av en av våre online markedsføringsspesialister- Anna Tronstad. Fyll ut: