Slik arbeider vi med SEO

Hos Conversio er vi av den oppfatning at gode organiske resultater skapes gjennom optimalisering av både onsite og offsite SEO.

Hos Conversio er vi av den oppfatning at gode resultater skapes gjennom kontinuerlig optimalisering av både onsite og offsite SEO. Derfor tilbyr vi som utgangspunkt kun SEO-forløp på minimum 6 måneder. Dette vil til slutt sikre et bedre resultat.

Analyse er helt avgjørende for et suksessfullt SEO-forløp. Derfor starter et forløp hos Conversio alltid med innledende analyser. De primære analysene er teknisk SEO-analyse, søkeordsidentifikasjon og linkanalyse:

 

SEO-analyse

SEO-analysen har til formål å identifisere tekniske elementer som forhindrer Googlebot en optimal gjennomgang av din hjemmeside. SEO-analysen er meget detaljert og gir anbefalinger til hvordan eventuelle problemstillinger skal løses. Ved å arbeide med disse anbefalingene lages en base som leder til størst mulig verdi av de andre produktene SEO-forløpet inneholder.

 

Søkeordsidentifikasjon

Formålet med søkeordsidentifikasjonen er å identifisere verdifulle søkeord. Verdifulle søkeord er de som i følge data gir størst verdi på bunnlinjen. Søkeordsidentifikasjon samler inn en lang rekke søkeord. Søkeordene innsamles blant annet fra Google AdWords, søkeord som det allerede oppnås synlighet på, og fra konkurrenter. Til sist velges det ut rundt 30 ord som anses å gi størst verdi. Vurderingen er basert på for eksempel landingssider og omsetning gjennom AdWords. De utvalgte søkeordene blir sporet gjennom hele forløpet.

Det mottas alltid en søkeordsliste hvor de utvalgte søkeordene er markert. Søkeordslisten inneholder samtidig en lang rekke andre søkeord. Dette gir mulighet for at du selv kan velge hvilke søkeord som skal være i fokus.

 

Linkanalyse

En av de viktigste områdene innenfor SEO er kontinuerlig vekst av inngående linker fra eksterne domener. Derfor inneholder alle SEO-forløp hos Conversio lenkebygging. For å oppnå optimal verdi av lenkebygging er det viktig å ha innblikk i den nåværende linkprofilen. Derfor gjøres det alltid en linkanalyse i den innledende fasen. Linkanalysen gir et innblikk i hvilke typer linker som vil skape størst verdi. Dette baseres for eksempel på mengden og styrken av nåværende domener, C-blokker, forholdet mellom do-follow/no-follow og anchors – også kalt ankertekster. Linkprofilen vurderes alltid i forhold til konkurrenter, da dette gir det beste bildet av hva som skal til for å være konkurransedyktig.

I de mindre pakkene vil linkanalysen gjøres internt. I de større pakkene vil linkanalysen mottas som en rapport. Dette gir mulighet for en bedre forståelse av hvordan din linkprofil bør bygges opp.

 

Løpende arbeid

Det løpende arbeidet vi utfører avhenger av hvilken pakke du velger. Som minimum vil det alltid utføres lenkebygging og månedlige avrapporteringer. Avrapporteringene er veldig detaljerte og analyserer utviklingen av søkeord, trafikkdata og omsteningsdata. Dette fungerer som overvåkning som kan identifisere eventuelle utfordringer som krever handling.

I de større pakkene vil det løpende komme anbefalinger til title tags (tittel) og metabeskrivelser (beskrivelsen under tittlen). Videre vil det også skrives tekster til landingssidene, hvis innhold er en del pakken du velger. I forbindelse med avrapporteringene, vil hjemmesiden scannes som Googlebot. Dette gir muligheter for å løpende identifisere tekniske optimaliseringer på siden.

Bli oppringt av oss!

Bli oppringt av en av våre online markedsføringsspesialister- Anna Tronstad. Fyll ut: