Onsite SEO

La søkemotorene forstå siden din.

Onsite SEO dekker alle tiltakene som kan lages uten at man er avhengig av eksterne faktorer. Derfor er onsite en veldig viktig del av arbeidet med SEO. Dette dekker særlig de tekniske elementene på hjemmesiden din. Dine resultater i søkemotorene avhenger i stor grad av i hvilken grad Google er i stand til å forstå siden din. Utover det tekniske handler det om å ha verdifulle tekster på hjemmesiden, da dette er essensielt for å oppnå god synlighet i søkemotorene.

Onsite SEO er altså viktig når man skal se på i hvilken grad man klarer å skape økning i den organiske trafikken. Arbeider du for eksempel kun målrettet med lenkebygging og din hjemmeside ikke fungerer teknisk, oppnår du ikke den fulle verdi av de inngående lenkene.

Derfor starter et SEO-forløp hos Conversio alltid med en teknisk SEO-analyse, også kjent som en SEO-audit. Dette betyr at din hjemmeside gjennomgås fra A til Å i forhold til kjente problematikker innen teknisk SEO. SEO-analysen gir en status og kommer med anbefalinger dersom det er behov for forbedringer. Dette gir grunnlag for et suksessfullt SEO-forløp hos Conversio.

Bli oppringt av oss!

Bli oppringt av en av våre online markedsføringsspesialister- Anna Tronstad. Fyll ut: