Digital Strategi

Hos Conversio kan vi hjelpe deg med å utarbeide og implementere en målrettet digital strategi som dekker hele din online markedsføringsinnsats og som understøtter dine overordnede forretningsmål.

88% av alle nordmenn søker på Google daglig. Derfor er det essensielt for virksomheter å sikre synlighet på nett. Har du som virksomhet ingen klar strategi, kan du bruke uante mengder tid og penger til å skape synlighet.

Det krever en målrettet og korrekt utnyttelse av data og viten om brukeradferd, Googles algoritmer og annonseringsverktøy hvis du skal skape online suksess.

Hos Conversio starter enhver digitale strategi med dyptgående analyser, som for eksempel målgruppeanalyse, linkanalyse, konkurrentanalyse og content map-analyse.

Hva er en digital strategi?

En digital strategi er en strategisk plan som dekker over de taktiske og operasjonelle digitale tiltakene til en virksomhet. Det kan være en overordnet forretningsstrategi som fanger over både sosiale medier, online markedsføring, innhold, IT, teknologiske prosesser m.m. Det kan også være et enkelt digitalt tiltak som understøtter et delmål innenfor din overordnede forretningsstrategi.

Hos Conversio kan vi hjelpe deg med en målrettet digital strategi som dekker over hele din online markedsføringsinnsats, som igjen understøtter ditt overordnede forretningsmål. Du vil få en prosjektleder med god erfaringen innenfor digitale strategier, som vil hjelpe deg med å prioritere innsatser, sette opp mål, få innsikt i data, og sørge for å legge en plan for utførelse. På denne måten blir strategien både håndgripelig og overskuelig for deg å implementere, og du vil aldri være i tvil om hvilken retning du bør gå.

Hvorfor er det viktig å ha en digital strategi?

Det er neppe en overraskelse for noen at den digitale transformasjonen har gjort sitt inntog på verdensplan – men dette er bare begynnelsen. Som virksomhet er det derfor en fordel å være proaktiv hva gjelder å følge utviklingen, slik at du kan oppnå konkurransemessige fordeler. Derfor er det viktig å tenke langsiktig når du skal utarbeide dine digitale strategier.

Online utvikling og endringer har høy hastighet. For eksempel lager Google årlig opp mot 250 endringer og nye tiltak. Derfor skal du velge en samarbeidspartner som kontinuerlig er oppdatert på hva som skjer, og ikke minst hva som komme til å skje i den online verden.

Som virksomhet blir du aldri ferdig med å tenke i digitale strategier. Det vil hele tiden være krav til å vurdere og justere din digitale strategi. Så lenge kundenes krav stiger, omverdenens krav stiger og dine konkurrenter fortsetter med å utvikle seg, er du nødt til å tenke langsiktig og samtidig være åpen for justeringer underveis. Bare på denne måten kan du følge med i den digitale utviklingen.

Hvilken verdi kan en digital strategi skape for din virksomhet?

En digital strategi kan bidra med å sikre et godt, datadrevet fundament for din bedrift. Alt i den digitale verden blir fort utdatert, hvilket kan gjøre det vanskelig for virksomheter å henge med i svingene. Med en klar digital strategi fra Conversio får du et fullstendig overblikk over webdata, og du kan tidlig i prosessen få innblikk i hvor bedriften din er på vei. På denne måten kan du være proaktiv med tiltak, slik at du konstant følger utviklingen. Dette gir deg sterke konkurransemessige fordeler, samt målbare KPI’er, og du vil aldri være i tvil om hvilken retning din virksomhet skal gå.

Hvilke ressurser krever en digital strategi?

Selv om du engasjerer et byrå til å hjelpe med prosjektstyring og rådgivning rundt digital strategi, krever det også at du som virksomhet setter av ressurser til å strukturere og gjennomføre interne tiltak i forbindelse med implementeringen. De interne og eksterne tiltakene skal jobbe sammen for at man skal komme i mål med den digitale strategien. Ta en snakk med en av våre spesialister for å finne ut av hva som kreves av ressurser for å kunne utføre en digital strategi.

Hva koster det å gå utarbeidet en digital strategi?

En digital strategi kan bestå av mange forskjellige tiltak, og derfor vil omkostningene variere en del. Prisen for utarbeidelsen av en digital strategi avhenger derfor av omfang og kompleksitet. Samtidig avhenger det av din virksomhets status og ønsker for målsetninger. Du er alltid velkommen til å ta en uforpliktende snakk om dine muligheter med en av våre spesialister.

Kontakt oss i dag – klikk her

Hvordan utføres en digital strategi?

Et samarbeid med Conversio begynner alltid med møter og samtaler for å avklare og definere dine/deres ønsker, forventninger og ressurser. På bakgrunn av dette vil vi definere de KPI’ene som videre vil gjøre det mulig å måle hvilken verdi du får av våre innsatser.

Data, analyse og innsikt som fundament for din strategi

Vi innleder ethvert samarbeide med en rekke analyser. Med dette sikrer vi at vi oppnår det beste fundamentet for din strategi. Her kartlegger vi dine utfordringer, muligheter og hvor det finnes potensiale som kan styrke din forretning. For å kunne definere strategiens konkrete mål, krever det stor innsikt i flere aspekter rundt din virksomhet og det marked den befinner seg i.

Opplegg til handlingsplan

Vi utarbeider en handlingsplan for de konkrete tiltakene med utgangspunkt i din forretnings ambisjoner, strategiske fokusområder og hvilke konkrete tiltak det skal investeres i for å kunne realisere målene. Dette gir et håndgripelig overblikk over hvordan og i hvilken rekkefølge strategien skal utføres. Her ser vi også på omkostninger for å gjennomføre tiltakene, hva det økonomiske utbyttet kan bli, samt hvilke KPI’er effekten skal måles på.

Utførelse og implementering

De valgte tiltakene vil bli utført etter handlingsplanen, de valgte verktøyene vil bli tatt i bruk og data vil bli implementert. Conversio hjelper deg med å følge de oppsatte målene gjennom sparring, rådgivning og dialog. Vi hjelper videre med å analysere data løpende, og vil på bakgrunn av dette komme med forslag til nye tiltak som kan bidra ytterligere for å nå det langsiktige målet.

Kontinuerlig oppfølging

De valgte tiltakene i strategien vil løpene bli fulgt opp med blant annet rapporteringer og statussamtaler med prosjektleder. Hos Conversio har vi fokus på gjennomsiktighet, sparring, dialog og grundig gjennomgang av data. For oss er det viktig at du som kunde alltid ved hva du har oppnådd, hvor du er på vei og hvilke tiltak som skal til for å nå dine mål.

Kunne du tenke deg å finne ut av hvordan din digital strategi kan se ut, og hvor den kan føre virksomheten din?

Vårt team av dyktige spesialister sitter klare til å hjelpe deg. Du kan ringe oss på 21 98 88 00 eller skrive til oss på hello@conversio.no for en uforpliktende samtale om dine muligheter.

Ring til oss på 21 98 88 00 for å høre mer.

Bli oppringt av oss!

Bli oppringt av en av våre online markedsføringsspesialister- Anna Tronstad. Fyll ut: