Sociale medier

Få innsidekunnskap om suksess på YouTube

På onsdag var Conversio vertskap for et vellykket arrangement om markedsføring på YouTube. Arrangementet, som blant annet bød på ekspertopplegg fra Google, Slikhaarshop og Bech-Bruun, ble holdt i samarbeid med Google Dublin og Bach-Bruun. Med byens kanskje beste utsiktinnsi fant arrangementet sted hos adovokatfirmat Bech-Bruun i Aarhus City Tower...
Skrevet af conversio
    Bli oppringt av oss!

    Bli oppringt av en av våre online markedsføringsspesialister- Anna Tronstad. Fyll ut: