Få innsidekunnskap om suksess på YouTube

På onsdag var Conversio vertskap for et vellykket arrangement om markedsføring på YouTube. Arrangementet, som blant annet bød på ekspertopplegg fra Google, Slikhaarshop og Bech-Bruun, ble holdt i samarbeid med Google Dublin og Bach-Bruun. Med byens kanskje beste utsiktinnsi fant arrangementet sted hos adovokatfirmat Bech-Bruun i Aarhus City Tower...
Av conversio
    Bli oppringt av oss!

    Bli oppringt av en av våre online markedsføringsspesialister- Anna Tronstad. Fyll ut: